Apollo Global Management LLC(APO)

NYSE : APO

At close : 4pm EDT

Apollo Global Management LLC (APO) : Buy or Sell