Akoya Biosciences, Inc.(AKYA)

NASDAQ : AKYA

At close : 4pm EDT

Akoya Biosciences, Inc. (AKYA) : Buy or Sell